Fer un vídeo d'empresa. Procés de producció d'un vídeo corporatiu

producció video corporatiu

EL NOSTRE PROCÉS DE PRODUCCIÓ


Els passos habituals a seguir fins la producció d'un vídeo d'empresa, un vídeo corporatiu:


De la concepció al presssupost, producció i la seva incrustació final a la pàgina web corporativa.

El període de temps
El marc usual per la producció d'un vídeo corporatiu curt és del voltant de 2 a 6 setmanes. És a dir, des de la primera reunió amb el client fins la producció final del DVD de lliurament  i versions online. Aquest període pot variar depenent del pressupost i les necessitats específiques de cada producció i cada empresa.
Pressupost orientatiu
A Onvídeo sempre treballem amb un pressupost previ acordat amb el client. Un preu tan precís com definit sigui el projecte a fer, de manera que qualsevol desviació està justificada per canvis que s'acorden amb el client, tant si es tracta d'augmentar com de disminuir el cost total.
Definició de l'abast del projecte
La primera reunió amb l'empresa determina quin ha de ser l'abast de la producció. S'identifica el mercat objecte (target) i s'estableixen fites, estils i llenguatges aplicat al vídeo.
Confecció del guió
Es presenta l'esborrany de guió al client. Es fan els canvis necessaris i s'aclareixen els dubtes. Cada minut invertit en detallar el guió estalviarà molt de temps, complicacions, maldecaps i costos !
Recopilació de material
Un cop aprovat l'esborrany de guió la filmació ja pot començar. Les diferents seqüències s'ajusten al guió amb precisió durant el rodatge, però l'aprovació del final arriba més tard en el procés de producció.
Projecte de veu sobre la gravació
La veu en off (si n'hi ha) es grava i edita en les diferents seqüències sonores. Es procura fer senzill perquè el client pugui veure i escoltar el vídeo arribat el moment de l'aprovació final: I això és així quan tot el vídeo s'ha modificat amb l'esborrany abans de la correcció i mescla final de so i la correcció de color.
Edició
L'edició d'imatge s'inicia quan es disposa de prou material per compilar les seqüències, el vídeo evoluciona, i el guió està constantment afinat a mesura que s'edita. Si es detecta qualsevol cosa que necessiti un retoc addicional.
Aprovació per part del client
Quan s'hagi completat l'edició, es presenta el vídeo amb la veu en off per la seva aprovació. Arran d'aquesta reunió es fan els ajustos necessaris i en acabat es presenta el vídeo per la seva aprovació final. Aquesta provació final és necessària perquè un cop les pistes han estat preparades els canvis es tornen més complexos i pot represesntar un treball extra (per descomptat els canvis són possibles però incorreran en cost addicional).
La pista de so
La veu final es grava segons el guió aprovat. La pista de veu es sincronitza amb la imatge i els efectes de so es fan coincidir amb la pista de vídeo i els nivells de so final. Sovint és la veu qui marca els temps de les diferents imatges i plans. La música se selecciona i col·loca en la pista de so. I així la veu, efectes de so i música es mesclen per crear la resultat final.
L'aprovació final
Aquesta versió es presenta al client per l'aprovació final. Es poden fer ajustos a nivell de pistes de so, però els canvis realitzats en la pista de vídeo en aquest moment incorrerà en costos addicionals.
Versions de lliurament i DVD
Amb la finalització del procés de producció de les versions de lliurament el vídeo està llest. Es lliura al client en DVD amb la versió matiru (o d'autor) de l'arxiu sense comprimir. 
Les versions online
La versió online es comprimeix i es carrega en algun servei d'allotjament de vídeo. La mida de le versions online pot variar. Una versió comprimida es posarà a disposició del client per ser enviada a diversos llocs d'allotjament de vídeo com ara Vimeo o YouTube, després la podrem incrustar al lloc web corporatiu.

On estem

ONVIDEO - LocalizaciónOnvideo producció audiovisual
General Alvarez de Castro, 8 local 1
Ciutat Vella
08003 Barcelona

Tels. 936 798 759 - 651 922 177
onvideo@onvideo.es