Dimecres, 28 Gener 2015 17:04

Tipus d'streaming, no sempre en directe.

Presentacion multipantalla

El procés de transmissió streaming es pot classificar en dos tipus, en funció de com l'usuari accedeix a la informació que es difon: streaming en directe (en temps real) i streaming sota comanda (a la carta).

- L'streaming en directe, o en viu, és aquell que transmet esdeveniments que estan succeint en el mateix moment de la difusió i recepció. Per exemple, la transmissió d'un concert o d'una inauguració són actes que típicament usen aquest tipus d'streaming. La transmissió de ràdio i televisió per Internet també té aquestes característiques, si bé en ocasions part de la infomació que es difon no parteix d'un acte en directe (per exemple un programa que ha estat prèviament gravat, però que es va a difonde en un moment determinat).

En aquest tipus de transmissió es fa servir el terme difusió broadast perquè realment s'està transmetent "en viu" a tots el usuaris la mateixa informació, que no és més que un esdeveniment que s'està produint en aquell moment. Així independentment del moment en que es connecta un usuari al servidor, tots veuen exactament el mateix punt de l'stream en un instant determinat (tret de les lògiques variacions pels retards  en la xarxa).

Per poder efectuar aquest tipus de transmissió no n'hi ha prou amb disposar d'un servidor streaming, sinó que cal un equip que realitzi el procés de captura i compressió en temps real (també conegut com a difusor o broadcaster). Aquest equip pot estar instal•lat en la mateixa màquina que el servidor si el número potencial de clients no és gran, però per a resultats professionals, en un entorn amb molts usuaris, és convenient que la difusió es realitzi amb tècniques de multicast.
En un streaming sota demanda la transmissió comença des de l'inici de l'acte  que es reprodueix. El contingut a transmetre pot estar ja preparat en un fitxer comprimit. En aquest cas no representa un avantatge addicional disposar de multicast a la xarxa ja que cada usuari rep una part diferent de l'stream i per tant un paquet de dades diferent.

On estem

ONVIDEO - Localización

Onvideo producció audiovisualEntrada Onvideo
General Alvarez de Castro, 8 local 1
Ciutat Vella
08003 Barcelona

Tels. 932 108 101 - 651 922 177
 onvideo@onvideo.es