Dimecres, 18 Febrer 2015 09:57

Streaming en mans d'empresa especialitzada

video streamingQuan encarregar una emissió d'streaming a una empresa especialitzada ? 
La retransmissió en streaming o en flux continu s'utilitza per fer arribar esdeveniments audiuovisuals a un número indefinit de persones via Internet.
L'usuari podrà rebre el contingut des del seu propi terminal, smart TV, ordinador, tablet o smartphone. Simplement caldrà que vagi a la URL subministrada per l'organitzador que difon l'acte per poder accedir-hi i seguir en viu el concert, esdeveniment esportiu, curs, seminaris, conferència etc....

Fer una retransmissió en flux continu o streaming interessarà quan, per raons d'espai dedicat a un esdeveniment o per la seva situació geogràfica no puguin concórrer a la convocatòria tots els usuaris que hi estan interessats.
L'streaming és una eina més de comunicació i en ocasions tindrà sentit encarregar-lo a professionals i resultarà altament útil. Mentre que altres vegades pot ser sobrevalorat i fins i tot inapropiat. Però sens dubte serà interessant en tots aquells casos en el quals calgui una immediatesa siguin d'una actualitat rabiosa o bé que volen ser rebuts a casa o a l'oficina de l'usuari, de l'espectador.

L'empresa encarregada de l'streaming valorarà sempre les situacions en les quals es pot aprofitar els avantatges que ofereix l'emissió i valorar si es disposa dels requisits necessaris, com ara el mètode i equip de captació d'imatges i àudio compatible, així com l'accés a una connexió Internet prou estable tant per l'emissor de l'streaming com per l'usuari final. La interacció també en temps real de la sessió de dubtes i preguntes es pot implementar a l'estil de xat o correu electrònic i de forma unidireccional. Les qüestions seran rebudes per qui està intervenint i les pot respondre en directe a voluntat, generalment a través d'un moderador.
La transmissió podrà, a més, registrar-se en un arxiu de vídeo per ser editat més tard i generar així un o més vídeos de l'esdeveniment en directe. Un cop amb la possessió d'aquest arxiu i pujat a la xarxa podrà servir per augmentar l'audiència al llarg del temps i augmentar el retorn de la inversió.

A Onvideo li podem solucionar qualsevol projecte integral d'emissió streaming adaptant-nos a cada cas i pressupost.
+ CONTACTE

On estem

ONVIDEO - Localización

Onvideo producció audiovisualEntrada Onvideo
General Alvarez de Castro, 8 local 1
Ciutat Vella
08003 Barcelona

Tels. 932 108 101 - 651 922 177
 onvideo@onvideo.es