Imprimir aquesta pàgina

Esquema de retransmissió streaming en directe

Captació d'imatge: dissenyem el seu esdeveniment amb una o més càmeres per tal de no perdre detall i disposar d'una varietat d'angles i situacions. Fins a 4 càmeres amb realització en temps real poden mantenir el dinamisme i amb realització en directe perquè l'experiència de l'espectador online sigui igual o millor que presencialment. I amb la possibilitat d'intercalar també vídeo pregravats, textos o gràfics PowerPoint de suport.

Arquitectura streamingUna bona codificació és primordial per la qualitat de l'streaming, ajustant el servei CDN en cada ocasió, mínima latència i producció fins a qualitat HD.


Connectividad: podem usar un accés a Internet del propi client si és prou estable, o podem proveir una connexió portàtil de fins a 50Mb de baixada i 20Mb de pujada.

Entrega multidispositiu. El CDN o "Content Delivery Network" és una xarxa de servidors que assegura el lliurament del contingut a l'espectador. Podem proporcionar l'eina idònia per cada projecte.
- Número ilimitat d'usuaris concurrents.

- Format del contingut adaptat a cada tipus de dispositiu.
- Entrega de contingut a nivell global o aplicant filtres

Gravació de l'esdeveniment  Al temps que té lloc la transmissió en temps real podem registrarl'acte per tal de disposar més tard d'un valuós contingut, editar-lo i oferir-lo en streaming en diferit o a la carta. Per lliurar-lo al client o pujar-lo a un servidor com ara Vimeo o Youtube en diferents nivells de privacitat .


Les prestacions comentades més amunt són serveis que es poden considerar bàsics en una cobertura d'un esdeveniment habitual. Però existeixen moltes altres prestacions que podem implementar en els nostres projectes claus en mà i que representen serveis extra :

-Servei multicàmera amb realització en dirfecte

-Qualitat HD

-Platafora d'interacció amb coentaris en temps real

-Platafora d'enquesta de satisfacció dels usuaris

-Multirealització personalitzada, l'usuari pot canviar la vista de difedrents càmeres de forma personalizada

-Sistema d'accés filtrat previ login o inclús pagament